Kosten

Therapie Alkmaar

Tarieven

  • Individuele psychotherapie/coaching: € 89,- (1 uur)
  • Relatietherapie: € 99,- (1 uur – 2 personen)
  • Relatietherapie:€ 135,- (1,5 uur – 2 personen)

Maandelijks ontvang je een factuur. Deze dien je desgewenst zelf in bij je zorgverzekeraar.


Vergoedingen – Aanvullend pakket

Als gekwalificeerd integratief therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen VIT en RBCZ. Dit betekent dat de meeste zorgverzekeraars de kosten van therapie deels vergoeden vanuit het aanvullende pakket.

Het voordeel hiervan is dat je eigen risico intact blijft.

Heb je vragen of wil je weten hoe dit zit met relatietherapie en coaching? Neem dan gerust contact met me op.

In je polis of op de website van je zorgverzekeraar vind je vaak de informatie over vergoedingen.


Voordelen aanvullend pakket
Een vergoeding vanuit het aanvullende pakket biedt een aantal voordelen:

– Je eigen risico blijft intact;
– Je hebt geen verwijsbrief nodig van je huisarts;
– Je kunt vlot terecht, er is geen wachtlijst;
– Maatwerk en persoonlijk contact;
– Er wordt geen informatie toegevoegd aan je medisch dossier van huisarts of specialist.


Raadpleeg je zorgverzekeraar
Aan de hand van onderstaande (praktijk)gegevens kun je je zorgverzekeraar desgewenst raadplegen over vergoedingen.

Aanvullend pakket, categorie alternatieve/complementaire geneeswijzen
Praktijk van Pommeren
Berenkoog 49
1822 BN Alkmaar
AGB-codes: 90060360/ 90100763
VIT registratie-nummer: 479.15
RBCZ licentienummer: 103251R

Werkgever of UWV

Loopbaanbegeleiding of coachingsgesprekken worden vaak (deels) bekostigd door werkgevers. Het kan ook zijn dat jouw werkgever een tegemoetkoming wil geven in de kosten van individuele therapie.

Vaak gaat het dan om persoonlijke ontwikkeling, reïntegratie of (duurzame) inzetbaarheid. Je kunt je werkgever vragen naar de mogelijkheden en hier desgewenst samen afspraken over maken.

Ook het UWV biedt soms mogelijkheden waarnaar je kunt informeren.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Barbra

Neem contact op
Meer over:

Therapie Alkmaar - Home

Therapie Alkmaar

Ik ben Barbra, therapeut.

In mijn praktijk Therapie Alkmaar ontvang ik mensen met allerlei klachten voor individuele therapie en relatietherapie.

Therapie Alkmaar >>

Relatietherapie

Relatietherapie

Als je het gevoel hebt er met je partner niet goed uit te komen, kan relatietherapie helpend zijn.

Relatietherapie >>Klachtenprocedure
Heb je een klacht?

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over mij, de coachings- of therapiesessies. Ik stel het zeer op prijs als je mij hierover informeert, zodat ik tot een goede oplossing met je kan komen.

Mocht dit samen niet lukken dan kun je een beroep doen op de diensten van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (www.scag.nl). Hiermee voldoe ik als zorgverlener aan de regels van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Meer informatie vind je in de brochure van SCAG.

Privacyverklaring
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw privacy en mijn website
Als u via deze website contact met mij opneemt, hoeft u alleen uw naam, mailadres en telefoonnummer in te vullen, eventueel met een korte toelichting op uw vraag.

Mijn website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Uw privacy en mijn praktijk
In mijn praktijk verzamel ik van mijn cliënten alleen die gegevens die nodig zijn voor de behandeling en administratie daarvan. De grondslag voor deze verwerking is de behandelovereenkomst die ik met cliënten aanga. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

• Naam, contactgegevens
Deze gegevens heb ik nodig om u te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het versturen van de factuur. Het gaat om:

• Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen

Dossier
Ik maak een intakeverslag en aantekeningen van de sessies. Deze zijn nodig voor de behandeling en worden veilig bewaard. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Geheimhouding
Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u communiceer. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Indien een bedrijfsarts of huisarts of iemand anders die betrokken is bij de behandeling informatie wil, zal ik die alleen verstrekken met expliciete, schriftelijke toestemming van de cliënt en na goedkeuring van hetgeen verstrekt wordt.

Communicatie via beveiligde kanalen
Waar mogelijk zal ik met u communiceren via beveiligde kanalen of gebruik maken van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals wachtwoorden.

Beveiliging
De gegevensdragers (zoals pc), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met antivirussoftware en wachtwoorden). Bij een datalek doe ik melding bij de autoriteit persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Ik bewaar de gegevens tot 15 jaar na het laatste contact.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt op verzoek uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toestemming
Alle cliënten geven bij aanvang van de behandeling expliciet schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals in dit document beschreven.

Administratie en verwerking
Voor de verwerking van facturen maak ik gebruik van Microsoft Office. Op een factuur vermeld ik de volgende gegevens:
• NAW gegevens
• Prestatiecode tbv de declaratie bij uw zorgverzekering
• Geleverde dienst (bijvoorbeeld therapie), datum en duur
• Bedrag

Betaling door derden
Indien ik de factuur verstuur naar een derde (bijvoorbeeld de werkgever) dan is daarop vermeld:
• Naam cliënt
• Geleverde dienst: contacturen en datum
• Bedrag